Inventering

Genomförda inventeringar:

Svensk ögontröst, inventering och åtgärder enligt åtgärrdsprogram för bevarande av svensk ögontröst – på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län.

Länkar:
Länsstyrelsen på Gotland, Åtgärdsprogram för hotade arter
Naturvårdsverket, Åtgärdsprogram för hotde arter
ArtPortalen, Växter

Dykarskalbaggar, basinventering av Natura 2000 och skyddade områden – på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län.

Länkar:
Naturvårdsverket, Natura 2000
ArtPortalen, Småkryp

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *