Om mig

Jag är född och uppvuxen på en gård på Gotland, har alltid varit intresserad av natur och skog.

Tog 2004 en fil. magisterexamen i biologi vid Linlöpings Universitet.

2004-2008 jobbade jag på Länsstyrelsen i Gotlands län med skogsbruksfrågor och med naturvård. Rådgivning, information och lagtillsyn inom skogsvårdslagens område och ansvarig för basinventeringen av Natura-2000 och skyddade områden ingick i mina arbetsuppgifter där.

Jag har under många år guidat på ön Stora Karlsö, ett naturreservat känt för sitt fågelliv och säregna flora. Dit återvänder jag gärna för att samla kraft.

I samband med att jag bytte jobb 2008 startade jag också ett företag, för att kunna fortsätta arbeta med natur och skog!

Från 2011 har jag arbetat på Skogsstyrelsen.